Daňový a účtovný servis

Advokátska kancelária v rámci komplexnosti poskytovania právnych služieb pri zakladaní obchodných spoločností v regióne pôsobenia a hlavne na Slovensku v Česku a v Srbsku zabezpečuje kompletný ekonomický servis.

Advokátska kancelária v rámci komplexnosti poskytovania právnych služieb pri zakladaní obchodných spoločností v regióne pôsobenia a hlavne na Slovensku v Česku a v Srbsku zabezpečuje kompletný ekonomický servis v rámci ktorého je i daňové a účtovné poradenstvo. Kancelária priamo spolupracuje s renomovanými účtovnými firmami, ktoré poskytujú klientom kancelárie ekonomický servis, tak pre novozaložené obchodné spoločnosti v Bratislave ako i v krajinách západného Balkánu (Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko).

V rámci ekonomického poradenstva klientom sa poskytujú služby týkajúce sa optimalizácie daňových povinnosti a riadneho a včasného plnenia povinnosti a hlásení voči finančnej správe.

Advokátska kancelária zabezpečuje zastupovanie v daňových konaniach, ako je napr. daňová kontrola a správne uplatňovanie daňových povinnosti, vrátane konania o registrácii dane z pridanej hodnoty (DPH).

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.