PROFIL ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
KRÁLIK & PARTNERS

Kancelária bola založená v roku 2000 ako medzinárodná právnická kancelária. Sídlo kancelárie je na Slovensku s pôsobnosťou v Česku, krajinách západného Balkánu (Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko) a v Rakúsku a Nemecku.

Medzinárodná spolupráca

Advokátska kancelária v rámci svojho medzinárodného pôsobenia spolupracuje s obchodnými asociáciami ako sú obchodné komory a iné profesijné združenia. Obchodné asociácie, s ktorými kancelária má dlhodobú spoluprácu sú Slovenská obchodná a priemyselná komora, Srbská hospodárska komora.

Okrem týchto dvoch národných komôr kancelária spolupracuje so Slovensko – srbskou obchodnou komorou ako bilaterálnou asociáciou slovenských a srbských obchodných subjektov (firiem) www.ssok.eu a www.sstk.eu , ktorí realizujú obchodné aktivity na území Slovenska a Srbska.

Kancelária spolupracuje aj s obchodnými zastupiteľstvami Slovenska a Srbska v Belehrade a v Bratislave.

projekty kancelárie

Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS realizuje vlastné projekty poskytovania právneho poradenstva, ako i zákazkové projekty, ktoré vypracuje na základe požiadaviek klienta.

V súčasnosti má pripravené:

Projekt vymáhania pohľadávok pre klientov, ktorí poskytujú služby veľkému počtu zákazníkov

Projekt zdravotnej legislatívy pre Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorý sa týka zdravotného poistenia a zdravotného poisťovníctva

Projekt právneho poradenstva v rámci autorského práva, ktorý tesne nadväzuje na spoluprácu advokátskej kancelárie s časopisom Javisko ako najstarším periodikom svojho typu na Slovensku

Projekt legislatívnej komparácie právnych noriem v oblasti obchodného práva medzi krajinami regiónu, v ktorom sa advokátska kancelária stáva dôležitým strediskom poskytovania hodnotných informácií o právnych systémoch krajín (Slovensko, Česko, Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Macedónsko)

Newsletter
klient

Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS vydáva pre svojich klientov vlastný informačný občasník KLIENT. V ňom prehľadne informuje o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách jej pôsobenia. Občasník KLIENT obsahuje odpovede na najčastejšie otázky, komentáre, analýzy a iné zaujímavé informácie.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.