Pobyt a práca na Slovensku

Možnosti vysielania zamestnancov a sezónneho zamestnávania (Za rok 2016 slovenskí zamestnávatelia využili pracovné skúsenosti až 41 722 srbských občanov)

Máte voľné pracovné miesta ale chýbajú Vám zamestnanci? Voľné pracovné miesto sa Vám nepodarilo obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii Úradu práce sociálnych vecí a rodiny? Nepotrebujete zamestnanca na celý rok, ale pravidelne nestíhate termíny v to isté obdobie v roku? Mali by ste začať rozmýšľať nad zamestnaním cudzinca.

Overte si schopnosti a zručnosti zamestnanca a zamestnajte ho na 90 dní bez pracovného povolenia a bez povolenia na pobyt. Ak sa Vám zamestnanec overí, požiadajte o udelenie pobytu a o udelenie pracovného povolenia.

Neviete ako na to? Právne predpisy sú nejasné a prax je častokrát komplikovanejšia ako by človek čakal.

Oslovte nás na telefónnom čísle +421 252630111 alebo e-mailom na office@advokat.sk a dohodnite si stretnutie.

Advokátska kancelária Králik & Partners sa problematike venuje viac ako 15 rokov. Ide o zastupovanie pred orgánmi:

- Cudzineckou políciou,
- Úradom práce sociálnych vecí a rodiny,
- Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- daňovým úradom.

Kancelária spolupracuje s účtovníkmi, ktorí Vám povedia o daňovom zaťažení na Slovensku ako i v Srbsku a predstavia Vám funkčný systém sociálneho zabezpečenia. Naše skúsenosti Vám ušetria čas i peniaze.

Pomôžeme Vám:

- so splnením oznamovacej povinnosti,
- s vypracovaním právnych dokumentov,
- s prekladom listín,
- s otvorením bankového účtu,
- s objednaním Vašich budúcich zamestnancov na lekársku prehliadku,
- s nájdením ubytovania.

Súvisiaca problematika.

Na Slovensku je možnosť zamestnať vysokokvalifikovaných cudzincov ako i cudzincov s nižším stupňom vzdelania. Rovnako záleží či im už bol udelený pobyt alebo nie. Obsadzujete voľné pracovné miesto alebo chcete požiadať o udelenie pracovného povolenia? Máte spoločnosť na území členského štátu EÚ alebo štátu tretej krajiny, alebo viete o takejto spoločnosti, ktorá Vám dokáže zabezpečiť zamestnancov na základe vysielania? Za našej pomoci sa vyhnete pokutám udeľovaným za nelegálne zamestnávanie. Vedeli ste o tom, že pokuta môže byť udelená aj Vám ako obchodnému partnerovi, prijímajúcemu tovar či služby od partnera - zamestnávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva zamestnancov? Overte si Vášho obchodného partnera a požiadajte ho o preukázanie právnych dokumentov, ktoré svedčia o jeho legálnom zamestnávaní cudzincov.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.