Seminár na tému: Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou ako odborným garantom organizuje seminár s názvom: Zamestnávanie cudzincov na Slovensku.

Seminár sa uskutoční dňa 14.12.2018 (piatok) od 9:00-13:00hod v priestoroch administratívnej budovy Apores (kongresová sála) na adrese: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava.

Seminár je určený zamestnávateľom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré riešia problém nedostatku pracovnej sily a uvažujú o zamestnávaní občanov z tretích krajín (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Macedónsko, Albánsko), ale aj personálnym agentúram, ktoré sprostredkujú pracovné príležitosti pre slovenských zamestnávateľov.

Lektormi sú odborníci zo Slovenska a Srbska, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou komparatívneho práva a podnikania v krajinách západného Balkánu.
- Dr. Králik Miroslav, expert na obchodné právo krajín západného Balkánu,
- JUDr. Mišeková Mária, odborníčka na obchodné právo, pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR,
- JUDr. Kučerák Jakub, odborník na obchodné právo, pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR.

Viac informácii nájdete na webovej adrese SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY: http://www.ssok.eu/index.php?typ=fora&id=142

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: 02/52 631 884 alebo e-mailom na: veres@advokat.sk

Tešíme sa na Vás.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.