SLOVAČKO-SRPSKA TRGOVINSKA KOMORA: POZIVNICA na biznis forum

Osnivanje firmi i regulisanje boravka (vize) u Slovačkoj

POZIVNICA na biznis forum

Osnivanje firmi i
regulisanje boravka (vize) u Slovačkoj

DATUM DOGAĐAJA:
01. april 2022. (petak) u 9.00 – 11.00 časova

MESTO DOGAĐAJA:
Ambasada Republike Slovačke u Beogradu, Bulevar umetnosti 18

CILJ SEMINARA je informisanje o mogućnostima:
- otvaranja firmi u Slovačkoj za strance (za fizicka i pravna lica),
- zapošljavanja stranaca u Slovačkoj,
- porezima i doprinosima stranaca (zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje),
- sređivanja boravišnih dozvola /vize/ za strance u Slovačkoj

Seminar je namenjen preduzetnicima, fizičkim i pravnim licima, koji su zainteresovani za proširenje poslovanja u okviru Evropske Unije, zapošljavanje stranih državljana (državljana koji nemaju pasoš neke od država EU) i regulisanje boravišnih dozvola u Slovačkoj.
Predavači na seminaru su stručnjaci iz oblasti trgovinskog prava, radnog prava, boravišnog prava stranaca kao i iz oblasti računovodstva i poreza u Slovačkoj.

PROGRAM:
09.00 - 09.15 - Prezentacija učesnika
09.15 - 09.45 - Postupak osnivanja firmi u Slovačkoj (osnivanje firmi samostalni preduzetnik, društva sa ograničenom odgovornošću i ostale pravne forme)
09.45 – 10.15 - Postupak regulisanja boravišnih dozvola u Slovačkoj (trajanje postupka, zakonski rokovi, zapošljavanje državljana trećih zemalja u Slovačkoj i upućivanje na rad u druge zemlje EU).
10.15- 11.00 – Računovodstvo, poreske obaveze i doprinosi firmi u Slovačkoj

PREDAVAČI:
Predavači su stručnjaci iz Slovačke, koji se dugi niz godina bave temom komparativnog prava, preduzetništva, finansija i računovodstva i prava na rad i boravak stranaca u Slovačkoj:
- Dr. Miroslav Kralik - trgovinsko i komparativno pravo, pravo privrednih društava
- JUDr. Jakub Kučerák - trgovinsko pravo i pravo privrednih društava
- Nemanja Januzović - pravo na boravak i zapošljavanje stranaca
- Ing. Dagmar Rihterova - računovodstvo, finansije i poreske obaveze

STRUČNI GARANT:
Stručni garant je Advokatska kancelarija „Kralik & Partners“ koja se dugi niz godina bavi savetodavnim uslugama u oblasti trgovinskog prava, radnog prava, prava na boravak stranaca.

Prevod: prevod sa slovačkog na srpski jezik je obezbeđen

NAKNADA ZA UČEŠĆE:
Učesnik koji nije član SLOVAČKO-SRPSKE TRGOVINSKE KOMORE ... 1200 RSD/osoba
Učesnik član SLOVAČKO-SRPSKE TRGOVINSKE KOMORE ... besplatno
(Ukoliko prijavljeni učesnik bude sprečen da učestvuje na poslovnom forumu, naknada za učešće se ne refundira, moguće je da prijavljeni učesnik ovlasti drugo lice najkasnije do 30.3.2022)

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:
Naknadu za učešće je potrebno uplatiti na broj računa: 265-6510310000208-20,
IBAN: RS35 2651 0000 0005 0325 08

Rok za podnošenje prijave: 30. mart 2022.

Kontakt: Nemanja Januzović - januzovic@advokat.sk; Katarina Kostić - kostic@advokat.sk tel.: +421 2/ 52630111, +421 915 746 721

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.