Vstup a výstup na hraniciach Slovenska k 27.5.2020 (aktuálny stav)

Vstup a výstup na hraniciach Slovenska k 27.5.2020 (aktuálny stav)

Vstup a výstup na hraniciach Slovenska k 27.5.2020 (aktuálny stav)

Podľa oficiálnych údajov slovenských štátnych orgánov k 27.05.2020 pre vstup na územie Slovenskej republiky stále platia opatrenia o absolvovaní povinnej 14 dňovej karantény, a to bez ohľadu na preukázanie sa negatívnym testom.

Je spustená „smart karanténa“, „eKaranténa“. V prípade jej využitia je povinná domáca karanténa (za predpokladu, že osoba disponuje smartfónom, ktorým sa bude monitorovať prostredníctvom bezplatnej aplikácie, ktorú si do mobilu stiahne). Aplikácia osobu bude v náhodných intervaloch a počtoch vyzývať, aby sa preukázala. Vyžaduje sa nonstop pripojenie na internet, za účelom kontroly. Do 5. dňa od vstupu na územie Slovenskej republiky osoba musí absolvovať test na COVID – 19.

Aplikácia je spustená pre Android s možnosťou prechodu cez hraničný prechod Petržalka-Berg, Drietoma-Starý Hrozenkov a Jarovce-Kittsee. Pred príchodom na hranice je nutné zaregistrovať sa a stiahnuť si aplikáciu. Aplikácia eKaranténa nie je v ostrej prevádzke, zatiaľ je spustená v testovacom režime.

Pre iPhone bude možné aplikáciu eKaranténa stiahnuť až po jej oficiálnom schválení spoločnosťou Apple, a preto osoby, ktoré nemajú smartfón alebo používajú iPhone sú povinné prejsť do štátnej karantény.

Doba pre štátnu i domácu karanténu sa nemení, t. j. 14 kalendárnych dní. Za nedodržanie povinnej karantény hrozí pokuta v sume 1 659 EUR.

Výstup z územia Slovenskej republiky je možný za splnenia predpokladov cieľovej krajiny. Podmienky na vstupy do jednotlivých krajín nájdete zverejnené na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach


ULAZ I IZLAZ NA GRANIČNIM PRELAZIMA U SLOVAČKOJ NA DAN 27.5.2020 (AKTUALNI STAV)

Prema zvaničnim podacima slovačkih državnih organa od 27.05.2020. mere obaveznog 14-dnevnog karantina još uvek je obavezna za sve koji ulaze na teritoriju Slovačke republike, bez obzira što se posedovanje negativnog testa na coronu.

Pokrenuta je „Smart karantin“, „eKarantin“. U slučaju njegove upotrebe, karantin u kućnim uslovima je obavezan (pod uslovom da osoba ima pametni telefon, koji će se nadzirati putem besplatne aplikacije, koju snimi na svoj mobilni telefon). Aplikacija će pozivati osobu u nasumičnim intervalima i u neograničenom broju na koje će se osoba morati odazvati. Za ovakav nadzor je potrebna 24-časovna internetska veza. Do 5. dana nakon ulaska na teritoriju Slovačke Republike, osoba mora proći test COVID - 19.

Aplikacija je pokrenuta za Android sa mogućnošću prelaska graničnog prelaza Petržalka-Berg, Drietoma-Stary Hrozenkov i Jarovce-Kittsee. Pre dolaska na granicu potrebno je da se osoba registruje i preuzme aplikaciju. Aplikacija eKarantina nije u redovnom radu, još uvek radi u testnom režimu.
Za iPhone neće biti moguće preuzeti aplikaciju za e-karantin sve dok je Apple zvanično neodobri, i zato osobe koje nemaju pametni telefon ili koriste iPhone obavezne su da odu u državnu karantin.

Vreme državnog i domaćeg karantina se ne menja, t. j. 14 kalendarskih dana. Nepoštovanje obavezngo karntina može rezultirati novčanom kaznom u iznosu od 1.659 eura.

Izlazak sa teritorije Slovačke Republike moguć je ako su ispunjeni preduslovi zemlje odredišta. Uslovi za ulazak u pojedine zemlje mogu se naći na veb lokaciji Ministarstva spoljnih poslova Slovačke
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.