ZMENY V ZAMESTNÁVANÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU

V Národnej rade Slovenskej republiky je v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorým sa zrejme budú meniť doterajšie podmienky zamestnávania občanov z tzv. tretích krajín (o

OD NOVÉHO ROKA (1.1.2019)

Očakávané zmeny:
Na rozdiel od doterajšej povinnosti Ústredia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zverejňovať nedostatkové voľné pracovné pozície jedenkrát za kalendárny rok, podľa novely, táto povinnosť bude každý štvrťrok.

AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA budú môcť dočasne prideliť cudzinca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Od 1.1.2019 sa dohoda o dočasnom pridelení bude povinne zverejňovať aj pre príslušné úrady.

Zmena sa dotkne aj započítavania cudzincov do 30 % z celkového počtu zamestnancov a preukazovania vzdelania, diplom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní už nebude postačovať.

Zamestnávateľovi okrem dodržiavania nelegálneho zamestnávania pribudnú ďalšie povinností, ak bude chcieť zamestnať cudzinca z tretej krajiny.

Zmeny sa budú týkať aj nadväzujúceho zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Zmeny sa dotknú najmä formy preukazovania vzdelania, platnosti cestovných dokladov a platnosti dokladov o pobyte. Najviac očakávanou novinkou má byť skrátenie lehôt na rozhodovanie o pobyte cudzineckou políciou a to z 90 dní na 45 dní.

O uvedených zmenách bude viac diskutované dňa 14.12.2018 na odbornom seminári, ktorý sa uskutoční v Bratislave, administratívnej budove Apores v Dr. Vladimíra Clementisa 10 o 9:00 hod. V prípade zájmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online prihlášky zverejnenej na stránke http://ssok.eu/index.php?typ=fora&id=142)

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.