CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 27.05.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 27.05.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 27.05.2020)

Od dnes, 27.05.2020 môžeme vycestovať zo Slovenska do zahraničia na 48 hodín do ôsmich štátov (Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska,a to bez obmedzenia. Uvoľňujúce opatrenie sa týka občanov Slovenskej republiky a osôb s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V prípade dlhšieho zdržania sa v zahraničí, ostáva pri návrate na Slovensko v platnosti povinná karanténa. Dĺžka 48 hodinového pobytu na hranici je kontrolovaná cez formulár „tlačivo o prekročení hranice“, ktorým sa na hranici budeme preukazovať pri výstupe aj vstupe do Slovenskej republiky.

V ostatných prípadoch naďalej platia rovnaké podmienky vstupu do Slovenskej republiky, o ktorých sa dočítate v článku CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 12.05.2020)

ULAZAK U SLOVAČKU IZ INOSTRANSTVA, OBAVEZA TESTIRANJA I KARANTIN (PRAVILA VAŽEĆA NA DAN 27.05.2020)

Od danas, 27.05.2020. možemo putovati iz Slovačke u inostranstvo na 48 sata u osam zemalja (Češka, Hrvatska, Mađarska, Nemačka, Poljska, Austrija, Slovenija i Švajcarska), bez ograničenja. Ova ublažujuća mera odnosi se na državljane Slovačke Republike i lica kojima je odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Slovačke Republike. U slučaju dužeg boravka u inostranstvu, obavezni karantin ostaje na snazi pri povratku u Slovačku. Dužina 48 -satnog boravka na granici proverava se putem obrasca "obrazac za prelazak granice", koji ćemo koristiti na granici prilikom odlaska i ulaska u Slovačku.

U ostalim slučajevima se nastavljaju primenjivati isti uslovi kao što ste pročitali u članku ULAZAK U SLOVAČKU IZ INOSTRANSTVA, OBAVEZA TESTIRANJA I KARANTIN (AŽURIRANO DO 12.05.2020.)


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.