SLOVAČKO-SRPSKA TRGOVINSKA KOMORA: POZIVNICA

Biznis forum - Mogućnosti poslovanja u Slovačkoj – EU

ORGANIZATOR: SLOVAČKO-SRPSKA TRGOVINSKA KOMORA

DATUM : 05. april 2024. (petak) u 10.00 – 13.00 časova

MESTO: Ambasada Republike Slovačke u Beogradu, Bulevar umetnosti 18

CILJ SEMINARA: Seminar je namenjen preduzetnicima, fizičkim i pravnim licima, koji su zainteresovani za proširenje poslovanja, zapošljavanje stranih državljana i regulisanje boravišnih dozvola u Slovačkoj, odnosno u EU a posebno:
- otvaranja firmi u Slovačkoj za strance (za fizička i pravna lica),
- zapošljavanja stranaca u Slovačkoj,
- porezima i doprinosima stranaca (zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje),
- sređivanja boravišnih dozvola /viza/ za strance u Slovačkoj.

PROGRAM:
10.00 - 10,15 - prezentacija učesnika
10,15 - 11,30 - pauza
- mogućnosti poslovanja za pravna i fizička lica u Slovačkoj
- otvaranje firmi, privatno preduzetništvo, plaćanje poreza i doprinosa, zakon o dvostrukom oporezivanju
11,30 - 11,45 - pauza
11,45 - 12,30 - zapošljavanja stranaca u Slovačkoj i upućivanja na rad u drugu državu u okviru EU
- zakonski uslovi za sticanje boravišne i radne dozvole (vize)
12,30 - 13,00 - diskusija

PREDAVAČI:
Stručnjaci iz Republike Slovačke iz oblasti prava, preduzetništva, finansija, poreza, računovodstva i zapošljavanja i boravka stranaca u Slovačkoj:
- Dr. Miroslav Kralik – advokat, trgovinsko pravo i pravo boravka stranaca u EU
- Ing. Dagmar Rihterova - računovodstvo, finansije i porezi u Slovačkoj
- JUDr. Jakub Kučerák – advokat, trgovinsko pravo i pravo privrednih društava
- Sonja Suvajac - pravo boravka i zapošljavanje stranaca u EU

STRUČNI GARANTI:
Advokatska kancelarija „Kralik & Partners“ i računovodstvena kancelarija „Richter and Partners“ koje se dugi niz godina bave konsaltingom u oblastima trgovinskog prava, radnog prava, prava na boravak stranaca i računovodstva.

JEZIK: srpski i slovački. Prevod sa slovačkog na srpski jezik obezbeđen od strane organizatora.

UČEŠĆE na forumu: bezplatno uz obaveznu potvrdu prijave od strane organizatora, bez koje neće biti omogućen ulazak u ambasadu.

ROK ZA PRIJAVU NA FORUM: 02. april 2024.

KONTAKT: Sonja Suvajac - suvajac@advokat.sk Nikola Krkić - krkic@advokat.sk tel.: +421 2/ 52630111, +421 915 746 721.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.