Virtuálna kancelária

Klasické kancelárie majú oproti virtuálnym určité nevýhody. Rozhodujúce pri posudzovaní sú vždy potreby a charakteristiky konkrétneho podnikateľa. Pre rozhodnutie využívať virtuálnu kanceláriu je dôležitá dôsledná analýza podnikateľa, jeho aktivít, potrie

Nevýhodami klasickej kancelárie (keď si podnikateľský subjekt prenajme kancelárske priestory, v ktorých je umiestnené sídlo) je nutnosť platenie nájomného, pridlhá fixná doba prenájmu (napr. 5 – 10 rokov), potreba investície do kancelárskeho vybavenia, prijímanie administratívneho (hodnotu nevytvárajúceho) personálu, platenie odvodov za administratívnych pracovníkov, riešenie problémov v prípade ich nespoľahlivosti, možné absencie, problém zosobnenia škody v prípade zanedbania povinnosti, súvisiace zvýšené administratívne zaťaženie a ďalšie iné.

Alternatívou klasickej kancelárie je tzv. virtuálna kancelária s lukratívnou adresou v centre mesta, čím sa získava okrem iného aj určitá prestíž v obchodných vzťahoch.

Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti zakladané začínajúcimi podnikateľmi, ktorí nemajú k dispozícii vlastné priestory, alebo podnikatelia, ktorý sa takto snažia optimalizovať náklady na sídlo spoločnosti.

Veľkou skupinou sú zahraniční podnikatelia, ktorí prichádzajú podnikať na naše územie a zatiaľ nepotrebujú samostatné kancelárske priestory, ako aj zahraniční podnikatelia, u ktorých sa o zákazníkov na Slovensku starajú zamestnanci z iných krajín.

Služba virtuálnej kancelárie zahŕňa označenie sídla spoločnosti v zmysle §2 zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník), úschovu pošty, notifikáciu prijatej pošty, prenájom zasadacích priestorov a iné služby, ktoré klienti potrebujú.

Pre rozhodnutie využívať virtuálnu kanceláriu je dôležitá dôsledná analýza podnikateľa, jeho aktivít, potrieb a plánov.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.